Jeclayso ama is diidsii " naf walbo geeridee dhadhamin doontaa"

Jeclayso ama is diidsii, waakan hoygaaga mustaqbalku, ma garanaysid xilli aad u guuri, ma hubtid ma imikaa, ma saacad kadib baa mise waa mardhaw.

dhererkiisu waa qiyaas 2 Talaabo waxa aad dhigato uun baa kuu sii yaal, waana camalkaaga.


laba mid uun buu noqon, god kamid ah godadka cadaabta ama qot kamid ah qolalka Jannada.

Walaal dar Ilaahay ayaan kuu jecelay, wanaag oo dhan ayaan kula rabaa.

Allah khaatumada khayr ha kuugu khatimo, anigana sidoo kale,