Toonta sideen u isticmaalaa ii sheega biyo maa lagu qasaa galmada xoojisa

Toonta sideen u isticmaalaa ii sheega biyo maa lagu qasaa galmada xoojisa

waxaan rabaa inaan idin weydin arinta taas oo ah 

geedka toonta waxaan maqlay inay tahay toonta 

wax u roon cuduro badan marka 


waxaa rabaa sida loo adeegsadosideen u isticmaalaa Toonta 

biyo maku qasankaraa? 

Mahadsanidiin

hoos jawaabta kureeb