Life experiences waxaan rabaa in wax la iiga sheego

Life experiences waxaan rabaa in wax la iiga sheego

Waxbarasho  sideen ku heli karaa oo aan ku gaari 

karaa heer sare xagga aqoonta qofka 


waaya aarag ah waxaan ka rajaynayaa inuu 
ii soo sheego 
wixii uu hayo