Sideen isaga bi’iyaa fimanka wejiga si dabiici ah

Sideen isaga bi’iyaa fimanka wejiga si dabiici ah.

Waxan leyahy fiman dawadi dhakhtarku 

isoqoro inaa kaga daro moye kuma cfimado 

marka maxa sameya, talo ayaan idinka rabaa 
walaalayaal waad mahadsan tihiin.